Voorwaarden en beleid

 1. Voorwaarden
  Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, de toepasselijke wet- en regelgeving en de naleving daarvan. Als u het niet eens bent met een van de genoemde voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze site is beveiligd door de relevante wetgeving inzake auteursrecht en handelsmerken.
 2. Gebruikslicentie
  Het is toegestaan om tijdelijk één duplicaat van de materialen (data of programmering) op de site van Gokken Met Ideal te downloaden, uitsluitend voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is slechts een gebruiksvergunning en geen uitwisseling van eigendom, en onder deze vergunning mag u niet
  de materialen wijzigen of kopiëren;
  de materialen gebruiken voor enig commercieel gebruik, of voor enige publieke presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
  proberen enig product of materiaal op de site van Gokken Met Ideal te decompileren of te herbouwen
  copyright of andere beperkende documentaties van de materialen te verwijderen; of
  de materialen aan iemand anders over te dragen of zelfs te “spiegelen” op een andere server.
  Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd als u één van deze beperkingen negeert en kan door Gokken Met Ideal worden gebeëindigd wanneer geacht. Na beëindiging van de vergunning of wanneer uw kijkvergunning wordt beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.
 3. Disclaimer
  De materialen op de site van Gokken Met Ideal worden gegeven “zoals ze zijn”. Gokken Met Ideal geeft geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet daarmee afstand van en vernietigt elke andere garantie, inclusief zonder belemmering, afgeleide garanties of verklaringen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-aantasting van gelicentieerde eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder geeft Gokken Met Ideal geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten, of onwrikbare kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar website of in het algemeen met betrekking tot dergelijke materialen of op bestemmingen verbonden aan deze website. In no occasion should Gokken Met Ideal or its suppliers subject for any harms (counting,
 4. Beperkingen
 5. In geen geval mag Gokken Met Ideal of haar leveranciers aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van informatie of voordeel, of als gevolg van zakelijke interferentie,) die voortkomt uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de materialen op Gokken Met Ideal’s Internet webpagina, ongeacht de mogelijkheid dat Gokken Met Ideal of een door Gokken Met Ideal goedgekeurde agent mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. Aangezien een paar rechtsgebieden geen beperkingen op afgeleide garanties, of belemmeringen van de verplichting voor gewichtige of toevallige schade toestaan, kunnen deze beperkingen geen verschil voor u maken.
 1. Wijzigingen en Errata
  De materialen die op de site van Gokken Met Ideal staan kunnen typografische, of fotografische fouten bevatten. Gokken Met Ideal garandeert niet dat een van de materialen op haar site exact, afgewerkt, of actueel is. Gokken Met Ideal kan uitrollen verbeteringen aan de materialen die op haar site wanneer zonder kennisgeving. Gokken Met Ideaal maakt, dan weer, geen toewijding om de materialen bij te werken.
 2. Links
  Gokken Met Ideal heeft het merendeel van de websites of links die verbonden zijn met haar website niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke verbonden webpagina. De opname van een verbinding impliceert geen steun van Gokken Met Ideal van de site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.
 3. Site Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen
  Gokken Met Ideal kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen. Door gebruik te maken van deze site stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.
 4. Toepasselijk recht
  Elk geval identificeren met Gokken Met Ideal’s site moet worden beheerd door de wetten van het land van de VS Gokken Met Ideal staat zonder respect voor de tegenspraak van de wet bepalingen.

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons van cruciaal belang. Evenzo hebben wij dit Beleid met het einddoel opgebouwd u zou moeten zien hoe wij verzamelen, gebruiken, verstrekken en openbaren en gebruik maken van individuele gegevens. De volgende blauwdrukken ons privacybeleid.

 • Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen wij de doeleinden waarvoor informatie wordt verzameld identificeren.
 • Wij verzamelen en gebruiken individuele gegevens uitsluitend om aan de door ons aangegeven redenen te voldoen en voor andere goede doeleinden, tenzij wij de toestemming krijgen van de betrokkene of zoals vereist door de wet.
 • Wij zullen individuele gegevens slechts zolang bewaren als nodig is om aan deze redenen te voldoen.
 • Wij zullen individuele gegevens verzamelen met wettige en redelijke middelen en, waar passend, met de informatie of toestemming van de betrokkene.
 • Persoonlijke informatie moet belangrijk zijn voor de redenen waarvoor ze wordt gebruikt, en, in de mate dat dit essentieel is voor die redenen, nauwkeurig, afgewerkt en bijgewerkt zijn.
 • Wij zullen individuele gegevens beschermen door beveiligingsschilden tegen ongelukken of inbraak, en ook tegen ongeoorloofde toegang, verspreiding, duplicatie, gebruik of wijziging.
 • Wij zullen onze klanten onmiddellijk toegang verschaffen tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.

Wij richten ons op het leiden van ons bedrijf volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en gehandhaafd blijft.